GEBRANDSCHILDERD GLAS: BEHOUD

Als glas conservator en restaurator, repareer ik vaak panelen die gebroken zijn wegens vandalisme en/of gebruik. Indien nodig wordt een bijzondere schaderapport ook opgemaakt voor de verzekering. Ik heb liefst dat de panelen liefst rechtstreeks naar mijn atelier worden gebracht, maar ik ben ook bereid een onderzoek ter plaatse doen als het om een vaste structuur gaat.

AUTHENTIC STAINED GLASS: PRESERVATION

As glass conservator and Restorer, I often repair authentic stained glass panels that are broken due to vandalism and/or misuse. If necessary a special damage report can be made up for insurance. I prefer that the panels be brought directly to my Studio, but I'm also prepared an on-site investigation when it’s in a fixed structure.